SITP ODDZIAŁ STOŁECZNY KOŁO PRZY KG PSP SITP SITP IZBA RZECZOZNAWCÓW

VI SEMINARIUM SZKOLENIOWE
ROZWIĄZYWANIE TRUDNYCH PROBLEMÓW
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ - ASPEKTY
INŻYNIERSKIE I FORMALNE

Oddział Stołeczny SITP (Koło przy Komendzie Głównej PSP) oraz Izba Rzeczoznawców SITP zapraszają na VI Seminarium szkoleniowe „Rozwiązywanie trudnych problemów ochrony przeciwpożarowej - aspekty inżynierskie i formalne”, które odbędzie się w dniu 29 lutego 2024 r. w Warszawskim Domu Technika NOT (ul. T. Czackiego 3/5, Warszawa).

WIĘCEJ

VI SEMINARIUM SZKOLENIOWE
ROZWIĄZYWANIE TRUDNYCH PROBLEMÓW
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ - ASPEKTY
INŻYNIERSKIE I FORMALNE

Izba Rzeczoznawców SITP

00-050 Warszawa | ul. Świętokrzyska 14 p. 134
e-mail: e-mail: izba@sitp.org.pl | www: www.sitp.home.pl