REJESTRACJA

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Termin zakończenia rejestracji: 27 lutego 2024 r.

UCZESTNICTWO INDYWIDUALNE
UCZESTNICTWO FIRMY

Jestem członkiem SITP z opłaconymi składkami, będącymi na liście członków w ZG SITP

Jestem czynnym funkcjonariuszem PSP

DANE DO FAKTURY

Potwierdzam wpłatę kwoty ... zł brutto, w dniu na konto: Izby Rzeczoznawców SITP, ul. Świętokrzyska 14, lok. 134, 00-050 Warszawa za udział w VI Seminarium szkoleniowe „Rozwiązywanie trudnych problemów ochrony przeciwpożarowej - aspekty inżynierskie i formalne” na konto nr 38 1030 0019 0109 8530 0006 9861. W tytule proszę wpisać: Imię i Nazwisko - VI Seminarium.

Firma jest członkiem wspierającym SITP

Firma jest członkiem wspierającym oddział stołeczny SITP

Formy uczestnictwa

Uczestnictwo w Seminarium i Warsztatach Szkoleniowych
  • jednej osoby - bezpłatnie (w ramach opłaty za uczestnictwo Firmy)
  • każdej następnej osoby - 450 zł
  • członkowie wspierający oddziału stołecznego SITP - 2500 zł
  • członkowie wspierający SITP - 3000 zł
  • pozostałe firmy - 3500 zł

Powyższe kwoty dla Firm są kwotami netto. Uczestnicy Seminarium i Warsztatów Szkoleniowych otrzymują fakturę VAT wystawioną przez Izbę Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa „za udział w VI Ogólnopolskim Seminarium Szkoleniowym”, powiększoną o 23% VAT.

DANE DO FAKTURY

Potwierdzam wpłatę kwoty ... zł brutto, w dniu na konto Izby Rzeczoznawców SITP, ul. Świętokrzyska 14, lok. 134, 00-050 Warszawa za udział w V OGÓLNOPOLSKIM SEMINARIUM I WARSZTATACH SZKOLENIOWYCH „PRAKTYKA STOSOWANIA PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ” na konto nr 38 1030 0019 0109 8530 0006 9861 Citibank Handlowy S.A.

Dla rejestracji jednej osoby bez stoiska proszę skorzystać z formularza indywidualnego.

VI SEMINARIUM SZKOLENIOWE
ROZWIĄZYWANIE TRUDNYCH PROBLEMÓW
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ - ASPEKTY
INŻYNIERSKIE I FORMALNE

Izba Rzeczoznawców SITP

00-050 Warszawa | ul. Świętokrzyska 14 p. 134
e-mail: e-mail: izba@sitp.org.pl | www: www.sitp.home.pl