PROGRAM

29 lutego 2024 r
 1. 8:30 - 9:30

  Rejestracja uczestników

 2. 9:30 - 9:45

  Otwarcie seminarium

  Paweł Janik - Prezes Oddziału Stołecznego SITP
  Piotr Marcinkiewicz - Dyrektor Izby Rzeczoznawców SITP

 3. Sesja I

  Moderator: Karol Mojski

 4. 9:45 - 10:30

  Referat 1: Wybrane aspekty stosowania wymagań techniczno-budowlanych dotyczących odporności pożarowej budynków oraz odporności ogniowej ich elementów.

  Autor: mgr inż. Ernest Ziębaczewski - koło SITP przy KG PSP, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

 5. 10:30 - 11:15

  Referat 2: Drogi pożarowe - wymagania i wybrane przykłady stosowania rozwiązań.

  Autor: mgr inż. Rafał Szczypta - koło SITP przy KG PSP, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

 6. 11:15 - 12:00

  Referat 3: Określanie wymaganej ilości wody do celów przeciwpożarowych służącej do zewnętrznego gaszenia pożaru obiektów budowlanych.

  Autor: mgr inż. Dariusz Dziwulski - koło SITP przy KG PSP, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

 7. 12:00 - 12:30

  Przerwa kawowa, ekspozycja wystawców

 8. Sesja II

  Moderator: Ariadna Koniuch

 9. 12:30 - 13:05

  Referat 4: Propozycja zmian w przepisach przeciwpożarowych w zakresie oceny zagrożenia wybuchem -- nowe podejście.

  Autor: mgr inż. Wojciech Wiśniewski - koło SITP przy KG PSP, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

 10. 13:05 - 13:40

  Referat 5: Analiza ryzyka w obszarze bezpieczeństwa pożarowego.

  Autor: dr inż. Paweł Janik - Prezes Oddziału Stołecznego SITP, Dyrektor CNBOP.

 11. 13:40 - 14:15

  Referat 6: Wymagania ochrony przeciwpożarowej miejsc magazynowania odpadów.

  Autor: mgr inż. Artur Kądziela - koło SITP przy KG PSP.

 12. 14:15 - 15:00

  Obiad, ekspozycja wystawców

 13. Sesja III

  Moderator: Piotr Marcinkiewicz

 14. 15:00 - 15:35

  Referat 7: Zabezpieczenie przeciwpożarowe magazynów energii - przegląd wymagań krajowych i zagranicznych.

  Autor: mgr inż. Kamil Wleciał - koło SITP przy KG PSP, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

 15. 15:35 - 16:10

  Referat 8: Stosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej - dobre praktyki.

  Autor: mgr inż. Krystian Pastuszka - koło SITP przy KG PSP, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

 16. 16:10 - 16:30

  Podsumowanie i zakończenie Seminarium

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu Seminarium

VI SEMINARIUM SZKOLENIOWE
ROZWIĄZYWANIE TRUDNYCH PROBLEMÓW
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ - ASPEKTY
INŻYNIERSKIE I FORMALNE

Izba Rzeczoznawców SITP

00-050 Warszawa | ul. Świętokrzyska 14 p. 134
e-mail: e-mail: izba@sitp.org.pl | www: www.sitp.home.pl