UCZESTNICTWO

WARUNKI I FORMY UCZESTNICTWA
w VI Seminarium Szkoleniowym

Zgłoszenia na Seminarium przyjmowane są w kolejności, do wyczerpania limitu uczestników.

Formy uczestnictwa indywidualnego:

Uczestnictwo dla członków SITP* i czynnych funkcjonariuszy PSP: 450 zł netto (553,50 zł brutto)

- Uczestnictwo dla pozostałych osób: 550 zł netto (676,50 zł brutto)

* dotyczy członków SITP z opłaconymi składkami, będącymi na liście członków w ZG SITP.

W ramach powyższych opłat uczestnicy otrzymają materiały seminaryjne do pobrania ze strony, obiad oraz poczęstunek w przerwach kawowych.

Do udziału w VI Ogólnopolskim Seminarium Szkoleniowym zapraszamy Firmy działające w ochronie przeciwpożarowej, którym:

 • Umożliwiamy uczestnictwo przedstawicieli Firm w Seminarium i Warsztatach Szkoleniowych,
 • Udostępniamy stoiska wystawiennicze do prezentacji własnych wyrobów i rozwiązań technicznych,

Formy uczestnictwa Firm (po uzgodnieniu z Organizatorami):

 • Uczestnictwo w Seminarium i Warsztatach Szkoleniowych:
  • jednej osoby - bezpłatnie (w ramach opłaty za uczestnictwo Firmy)
  • każdej następnej osoby - 450 zł
 • Prezentacja własnych wyrobów i rozwiązań technicznych na stoisku wystawienniczym (o pow. ca. 4 m2):
  • członkowie wspierający oddziału stołecznego SITP - 2500 zł
  • członkowie wspierający SITP - 3000 zł
  • pozostałe firmy - 3500 zł

Powyższe kwoty dla Firm są kwotami netto. Uczestnicy Seminarium i Warsztatów Szkoleniowych otrzymują fakturę VAT wystawioną przez Izbę Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa „za udział w VI Ogólnopolskim Seminarium Szkoleniowym”, powiększoną o 23% VAT.

Uczestnicy Seminarium i Warsztatów Szkoleniowych będą mogli zakupić wszystkie dostępne wydawnictwa Zarządu Głównego SITP w cenie promocyjnej!!!

Wszyscy uczestnicy Seminarium i Warsztatów Szkoleniowych otrzymają świadectwo o udziale w Seminarium.

Wpłaty za udział w seminarium na konto Izby Rzeczoznawców SITP:

38 1030 0019 0109 8530 0006 9861

W tytule proszę wpisać: Imię i Nazwisko - VI Seminarium

Zakończenie rejestracji uczestników na platformie seminaryjnej SITP www.seminarium.sitp.org.pl w dniu 28.02.2024.

VI SEMINARIUM SZKOLENIOWE
ROZWIĄZYWANIE TRUDNYCH PROBLEMÓW
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ - ASPEKTY
INŻYNIERSKIE I FORMALNE

Izba Rzeczoznawców SITP

00-050 Warszawa | ul. Świętokrzyska 14 p. 134
e-mail: e-mail: izba@sitp.org.pl | www: www.sitp.home.pl